Hệ thống PRODG Systems tại Học Viện Âm Nhạc Lüleburgaz Yildizlari Thổ Nhĩ Kỳ

2020-04-05 576

 

 

Hệ thống PRODG tại Học Viện Âm Nhạc Lüleburgaz Yildizlari Thổ Nhĩ Kỳ đã đáp ứng được Công suất 73.000 W (RMS) gồm:

 

24 x GTA 2X8 LA và 8 x GT 2X8 LA
4 x GT 221 B
4 x GTA 118 B SW và 6 x GT 118 B
7 x CNTT 212 PA
2 x IT-A 115 F và 2 x IT 115 F
4 x i 106
32 x i 110
18 x MA 12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liên hệ
Chúng tôi sẽ giúp bạn tìm đúng giải pháp cho đam mê của bạn.
ĐĂNG KÝ NHẬN EMAIL CẬP NHẬT
Để lại email để nhận thông tin mới nhất.